Niepubliczne Przedszkole Bajeczka

+48 507 134 820      bajeczka2@poczta.onet.pl     Pon-Pt: 7:00 to 18:00

Oferta

Strona główna | Oferta

Zasady organizacji przedszkola

GODZINY OTWARCIA
Przedszkola są czynne od poniedziałku do piątku przez cały rok kalendarzowy od godziny 7:00 – 18:00. W Wigilie i sylwestra przedszkola są czynne w zależności od zapotrzebowania rodziców.

POSIŁKI
Posiłki są gotowane na miejscu. Personel kuchenny dba o odpowiednio dobraną kalorycznie dietę dla dzieci.

• Śniadanie
Godzina 09:00
Kolorowe kanapki z wędliną i nabiałem i pomidorem, ogórkiem.
Zupy mleczne, herbata lub kakao.

• 2 Śniadanie

Godzina 11:00
Owoce i soki

• Obiad

Drugie danie godzina 12:00
Zupa godzina 14:30
Dania mięsne lub jarskie oraz surówki i kompoty z owoców.

• Wczesna kolacja

Godzina 16:30
Kanapki z serem, wędliną, dżemem, pasztetem.
Herbata oraz soki owocowe.

Posiłki nie są limitowane.

WYPOCZYNEK
Po obiedzie przeprowadzane są we wszystkich grupach zajęcia wyciszające – czytanie bajek, słuchanie muzyki relaksacyjnej, natomiast grupa dzieci najmłodszych udaje się na spoczynek na swoje leżaczki.

Zajęcia dodatkowe

Posiadamy bogatą ofertę zajęć dodatkowych. Zajęcia prowadza wykształceni specjaliści instruktorzy i trenerzy w poszczególnych dziedzinach.
Poprzez zajęcia zapewniamy dzieciom wszechstronny rozwój a także odkrywamy ich talenty i zainteresowania.

W Przedszkolu „Bajeczka” oferowane są następujące zajęcia dodatkowe które  wliczone są w czesne:

 • język angielski
 • rytmika
 • zajęcia plastyczne ze sztuką
 • warsztaty integracyjne
 • gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korektywy
 • zajęcia taneczne
 • zumba
 • zajęcia teatralne
 • warsztaty kulinarne
 • teatrzyki
 • koncerty
 • spotkania z ciekawymi ludźmi
 • wycieczki
 • imprezy okolicznościowe (jasełka, dzień babci i dziadka, dzień mamy, dzień taty itp.)
 • festyny rodzinne
 • metody projektu
 • poznawanie świata przez eksperyment
 • zajęcia z logopedą i psychologiem grupowe oraz indywidualne dla dzieci z orzeczeniem oraz opinią z PPP
 • trening umiejętności społecznych
 • terapia ręki
 • integracja sensoryczna

Dzieci objęte są stałą opieką specjalistyczną psychologa, logopedy. pedagogów specjalnych, terapeutów SI i WWR.

Raz w miesiącu organizowane są konsultacje ze specjalistami, na które serdecznie zapraszamy rodziców.

Opłaty

Wysokość opłat obowiązująca w przedszkolu „Bajeczka”
w Warszawie w roku szkolnym 2023/2024

 • Wpisowe: 500zł jest to jednorazowa bezzwrotna opłata w chwili podpisania umowy.
 • Czesne: za miesiąc wynosi 1200zł, opłacane jest z góry przelewem do 5 każdego
  miesiąca na konto przedszkola. W czesne wliczane są wszystkie zajęcia dodatkowe.

Nr. konta na opłaty: 13 1050 1924 1000 0022 6587 1877

Jak zapisać dziecko do przedszkola

 • Rekrutacja trwa przez cały rok kalendarzowy,
 • Dzieci przyjmowane są wg. kolejności zgłoszeń,
 • Pierwszeństwo mają dzieci których starsze rodzeństwo uczęszcza bądź uczęszczało do przedszkola „Bajeczka”,
 • Dzieci wpisane są na listę do przedszkola po podpisaniu przez rodziców umowy i wpłaceniu wpisowego.
 • Liczba miejsc jest ograniczona.

W przypadku kiedy państwo planujecie zapisanie swojego dziecka do przedszkola „Bajeczka” należy pobrać kartę w placówce, wypełnić, złożyć i skontaktować sie z Dyrektorem w celu podpisania umowy.

Umowa:

Szczególne warunki współpracy rodziców z przedszkolem „Bajeczka” precyzuje umowa o świadczeniu usług na rok bieżący która zawierana jest na miejscu w placówce.

Kadra pedagogiczna

To młody zespół wykształconych nauczycieli, którzy dbają o miłą rodzinną atmosferę
w przedszkolu, mają bardzo dużą wiedzę oraz wykształcenie w zakresie edukacji przedszkolnej, w swojej pracy uwzględniają indywidualne podejście do każdego dziecka, mają bardzo dobry kontakt z dziećmi, rozumieją i dostrzegają ich potrzeby, są uzdolnieni muzycznie, plastycznie co umożliwia rozwijanie indywidualnie talentu każdego dziecka.

Specjaliści

W skład wchodzą specjaliści z różnych dziedzin – instruktorzy zajęć dodatkowych, psycholog, logopeda, i metodyk.

 • Psycholog – pracuje z dziećmi w grupie. Współpracuje i wspiera nauczycieli i rodziców udzielając różnego rodzaju porad.
 • Logopeda – organizuje zajęcia grupowe z dziećmi oraz indywidualną terapie logopedyczną wspierając prawidłowy rozwój mowy dziecka.
 • Metodyk – czuwa nad realizacją programu dydaktyczno-wychowawczego. Pomaga i wspiera nauczycieli w budowaniu warsztatu pracy. Monitoruje postępy  edukacyjne dzieci oraz organizuje szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne personelu.
 • Pedagog specjalny
 • Terapeuta Integracji Sensorycznej
 • Terapeuta Treningu Umiejętności Społecznych
 • Terapeuta Wczesnego Wspomagania Rozwoju

Zajęcia adaptacyjne

Dbając o dobrą adaptację dziecka do przedszkola, w ostatnim tygodniu sierpnia zapraszamy nowo przyjęte dzieci  wraz z rodzicami w godzinach od 9:00-12:00.

Dzieci poznają przedszkole, uczestniczą w zajęciach, oswajają się z nowym miejscem i nawiązują kontakt z równieśnikami, personelem, wszystkimi instruktorami i specjalistami.

Scroll to Top