Niepubliczne Przedszkole Bajeczka

+48 507 134 820      bajeczka2@poczta.onet.pl     Pon-Pt: 7:00 to 18:00

Nasi specjaliści

Strona główna | Nasi specjaliści

Eryk Sosnowski - absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, kierunek fizjoterapia

Prawidłowa postawa dziecka jest jednym z bazowych elementów wpływających na jego zdrowy i harmonijny rozwój. Celem prowadzonych przeze mnie zajęć gimnastyki ogólnorozwojowej z elementami korektywy jest zachęcenie dzieci do podejmowania aktywności fizycznej, zaspokojenie ich naturalnej potrzeby ruchu, poprawa różnorodnych sprawności ruchowych dziecka oraz nauka przybierania prawidłowej postawy ciała poprzez:


 • zapobieganie powstawaniu zaburzeń statyki ciała oraz korekcja ewentualnie powstałych odchyleń postawy
 • zwiększenie ogólnej sprawności fizycznej i wydolności organizmu dziecka
 • wyrabianie wytrzymałości posturalnej (zdolności do długotrwałego utrzymywania skorygowanej postawy poprzez ćwiczenia)
 • rozciąganie przykurczonych grup mięśniowych oraz wzmacnianie osłabionych
 • wyrabianie nawyku prawidłowego stawiania stóp w chodzie, biegu
 • nauka prawidłowego oddychania w czasie wykonywania ćwiczeń w celu zwiększenia pojemności życiowej płuc oraz wydolności i sprawności układu oddychania
 • wzbudzanie zamiłowania do aktywności fizycznej

Zajęcia prowadzone są w formie różnorodnych zabaw i gier ruchowych, a także ćwiczeń z wykorzystaniem przyborów i przyrządów sportowych (worki
gimnastyczne, szarfy, obręcze itp. ) oraz przyborów nietypowych takich jak np. gazety, piórka, woreczki foliowe. Podczas zajęć dzieci podnoszą ogólną sprawność fizyczną, rozwijają koordynację ruchową i usprawniają motorykę. W razie napotkanych zaburzeń podejmuję współpracę z rodzicami. Dwa razy do roku organizowana jest olimpiada sportowa, podczas której dzieci uczą się zdrowej rywalizacji i mogą sprawdzić własne możliwości.

Małgorzata Domagała - psycholog, terapeuta intergracji sensorycznej

Ukończyła Katolicki Uniwersytet Lubelski, kierunek psychologia
Dodatkowe kursy szkolenia:
Psycholog transportu, studia podyplomowe UW
Terapeuta integracji sensorycznej

Pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym. Uczestniczyłam w szkoleniach organizowanych przez Fundację Dzieci Niczyje /Bez klapsa- czyli jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dziecku granice; Być mamą/. Poprzez udział w tych warsztatach staram się bardziej poznać dziecko, pomóc mu w jego troskach i problemach.

Zajęcia prowadzone z dziećmi o tematyce uczuć mają na celu:

 • Wskazywanie pożądanych wzorców zachowań
 • Lepsze rozumienie samego siebie i innych
 • Radzenie sobie z napięciami pojawiającymi się w trudnych chwilach
 • Umiejętność pokojowego rozwiązywania konfliktów


Dzieci poprzez takie zajęcia będą mieli możliwość bliższego poznania koleżanek i kolegów w grupie. Będą mięli możliwość odczytywania, rozpoznawania mowy ciała i tzw. sprzecznych sygnałów, nabędą umiejętność porozumiewania się z innymi. Będą rozpoznawać, nazywać i wyrażać podstawowe uczucia, będą starać się rozumieć uczucia swoje i innych dzieci. Będą określać przyczyny odczuwania radości, smutku, strachu, lęku czy złości. Będą poszukiwać, wskazywać sposoby radzenia sobie z uczuciem smutku i złości. Będą w stanie uświadomić sobie skutki negatywnych uczuć, oraz szukać sposoby okazywania uczuć kolegom. Dzieci będą wdrażane przez prowadzącego do otwartego mówienia o uczuciach, oraz będą chcieli uświadamiać sobie znaczenie okazywania sympatii i miłości.

Zajęcia z cyklu „Bajkoterapii” mają na celu wychwycenie i wyeliminowanie różnego rodzaju lęków u dzieci,

Cykl zajęć kształtowania umiejętności społecznych u dzieci oparte na książeczce „Franklin”, dzięki której omawiane są z dziećmi różne zagadnienia np.: dbanie o swoje bezpieczeństwo, zaufanie do innych osób, samoakceptacja, nieposłuszeństwo, radzenie sobie w trudnych sytuacjach, jak sobie radzić z nudą;

Dorota Leśniczuk absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej na kierunku Pedagogika specjalna ze specjalizacją Logopedia, absolwentka UMCS w Lublinie- podyplomowe studia neurologopedii

Absolwentka APS w Warszawie (logopedia) i UMCS w Lublinie (podyplomowe studia neurologopedii). Ukończyła liczne szkolenia doskonalące umiejętności wczesnego wspomagania rozwoju mowy i komunikacji. Jest członkiem  założycielem Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Logopedycznego, członkiem Sekcji Logopedycznej Towarzystwa Kultury Języka, a także sekretarzem Sieci Współpracy Logopedów Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy. Oprócz kilkunastoletniego doświadczenia w prowadzeniu diagnozy i terapii zaburzeń mowy, ma również bogate doświadczenie dydaktyczne (prowadzi zajęcia dla studentów, opiekuje się praktykantami, szkoli logopedów).

Prowadzi profilaktyczne zajęcia logopedyczne, które obejmują ćwiczenia motoryki aparatu artykulacyjnego (warg, języka, podniebienia miękkiego, żuchwy), ćwiczenia oddechowe, oddechowo-głosowe i oddechowo-głosowo-artykulacyjne, ćwiczenia słuchowe (świadomość dźwięku, różnicowanie dźwięku) oraz inne ćwiczenia wspierające rozwój kompetencji językowej i komunikacyjnej. Z systematycznych zajęć indywidualnych korzystają te dzieci, które wymagają stałej opieki logopedycznej ze względu na nieprawidłowości w wymowie, opóźniony lub zaburzony rozwój mowy. Zajęcia zawsze odbywają się w formie zabawy, co powoduje, że przedszkolaki bardzo chętnie biorą udział w tych trudnych i żmudnych ćwiczeniach.

Agnieszka Chmielewska - pedagog, terapeuta intergracji sensorycznej. Ukończyła WSP ZNP – kierunek wychowanie przedszkolne z terapią pedagogiczną. Pedagog specjalny APS

Posiada certyfikat terapeuty integracji sensorycznej oraz instruktora gimnastyki korekcyjnej.

Ukończyła wiele kursów doskonalących umiejętności wspomagania rozwoju dziecka w  trakcie studiów podyplomowych pedagogika specjalna – kierunek wczesna interwencja i pomoc dziecku i rodzinie.

Pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym, prowadzi zajęcia SI oraz zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.

Bazując na swojej wiedzy dostosowuje trudność zadań i ćwiczeń do poziomu możliwości dziecka i jego samopoczucia. Ćwiczenia nie mogą być
ani zbyt łatwe ani zbyt trudne dla dziecka. Ciągłe balansowanie na granicy możliwości dziecka poprawia organizację centralnego ośrodka
układu nerwowego i wpływa  na zmianę zachowania w sferze motorycznej oraz emocjonalnej.

Poprawia funkcje poznawcze i językowe a przede wszystkim przejawia się lepsza efektywnością uczenia się.
W swojej pracy wykorzystuje muzykoterapię choreograficzną i biblioterapię.
Pracuję z dziećmi po przez zabawę co sprawia im ogromną radość.

Do pracy wykorzystuje salę oraz specjalistyczny sprzęt do integracji sensorycznej (zjeżdżalnie, huśtawki, piłki rehabilitacyjne, drabinki, trampoliny itp.)

„Rodzice pamiętajcie, im wcześniej podejmiecie kroki w kierunku wyeliminowania niepożądanych objawów, tym pewniejszy start w dorosłe życie będzie miało Twoje dziecko”

Dr Marta Kulpa - Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Uniwersytetu Warszawskiego - psycholog, psychoterapeuta, pedagog specjalny APS.

Paulina Chmielewska - terapeuta TUS, terapia ręki

Justyna Podgrocka - pedagog specjalny, terapeuta TUS

Joanna Chrystyniak Mucha - logopeda

Scroll to Top