Oferta

  Zasady organizacji przedszkola

  GODZINY OTWARCIA
  Przedszkola są czynne od poniedziałku do piątku przez cały rok kalendarzowy od godziny 7:00 - 18:00. W Wigilie i sylwestra przedszkola są czynne w zależności od zapotrzebowania rodziców.

  POSIŁKI
  Posiłki są gotowane na miejscu. Personel kuchenny dba o odpowiednio dobraną kalorycznie dietę dla dzieci.

  • Śniadanie
  Godzina 09:00
  Kolorowe kanapki z wędliną i nabiałem i pomidorem, ogórkiem.
  Zupy mleczne, herbata lub kakao.

  • 2 Śniadanie

  Godzina 11:00
  Owoce i soki

  • Obiad

  Drugie danie godzina 12:00
  Zupa godzina 14:30

  Dania mięsne lub jarskie oraz surówki i kompoty z owoców.

  • Wczesna kolacja

  Godzina 16:30
  Kanapki z serem, wędliną, dżemem, pasztetem.
  Herbata oraz soki owocowe.

  Posiłki nie są limitowane.

  WYPOCZYNEK
  Po obiedzie przeprowadzane są we wszystkich grupach zajęcia wyciszające - czytanie bajek, słuchanie muzyki relaksacyjnej, natomiast grupa dzieci najmłodszych udaje się na spoczynek na swoje leżaczki.

  Zajęcia dodatkowe

  Posiadamy bogatą ofertę zajęć dodatkowych. Zajęcia prowadza wykształceni specjaliści instruktorzy i trenerzy w poszczególnych dziedzinach.
  Poprzez zajęcia zapewniamy dzieciom wszechstronny rozwój a także odkrywamy ich talenty i zainteresowania.

  W Przedszkolu "Bajeczka" oferowane są następujące zajęcia dodatkowe które  wliczone są w czesne:

  • język angielski
  • rytmika
  • zajęcia plastyczne ze sztuką
  • warsztaty integracyjne
  • gimnastyka ogólnorozwojowa z elementami korektywy
  • zajęcia taneczne
  • zumba
  • zajęcia teatralne
  • warsztaty kulinarne
  • teatrzyki
  • koncerty
  • spotkania z ciekawymi ludźmi
  • wycieczki
  • imprezy okolicznościowe (jasełka, dzień babci i dziadka, dzień mamy, dzień taty itp.)
  • festyny rodzinne
  • metody projektu
  • poznawanie świata przez eksperyment
  • zajęcia z logopedą i psychologiem grupowe oraz indywidualne dla dzieci z orzeczeniem oraz opinią z PPP
  • trening umiejętności społecznych
  • terapia ręki
  • integracja sensoryczna

  Dzieci objęte są stałą opieką specjalistyczną psychologa, logopedy. pedagogów specjalnych, terapeutów SI i WWR.

  Raz w miesiącu organizowane są konsultacje ze specjalistami, na które serdecznie zapraszamy rodziców.

  Opłaty

  Wysokość opłat obowiązująca w przedszkolu "Bajeczka"
  w Warszawie w roku szkolnym 2021/2022

  • Wpisowe: 500zł jest to jednorazowa bezzwrotna opłata w chwili podpisania umowy.
  • Czesne: za miesiąc wynosi 1100zł, opłacane jest z góry przelewem do 5 każdego
   miesiąca na konto przedszkola. W czesne wliczane są wszystkie zajęcia dodatkowe.

  Nr. konta na opłaty: 13 1050 1924 1000 0022 6587 1877

  Jak zapisać dziecko do przedszkola

  • Rekrutacja trwa przez cały rok kalendarzowy,
  • Dzieci przyjmowane są wg. kolejności zgłoszeń,
  • Pierwszeństwo mają dzieci których starsze rodzeństwo uczęszcza bądź uczęszczało do przedszkola "Bajeczka",
  • Dzieci wpisane są na listę do przedszkola po podpisaniu przez rodziców umowy i wpłaceniu wpisowego.
  • Liczba miejsc jest ograniczona.

  W przypadku kiedy państwo planujecie zapisanie swojego dziecka do przedszkola "Bajeczka" należy pobrać kartę w placówce, wypełnić, złożyć i skontaktować sie z Dyrektorem w celu podpisania umowy.

  Umowa:

  Szczególne warunki współpracy rodziców z przedszkolem "Bajeczka" precyzuje umowa o świadczeniu usług na rok bieżący która zawierana jest na miejscu w placówce.

  Kadra

  Kadra pedagogiczna

  To młody zespół wykształconych nauczycieli, którzy dbają o miłą rodzinną atmosferę
  w przedszkolu, mają bardzo dużą wiedzę oraz wykształcenie w zakresie edukacji przedszkolnej, w swojej pracy uwzględniają indywidualne podejście do każdego dziecka, mają bardzo dobry kontakt z dziećmi, rozumieją i dostrzegają ich potrzeby, są uzdolnieni muzycznie, plastycznie co umożliwia rozwijanie indywidualnie talentu każdego dziecka.

  Specjaliści

  W skład wchodzą specjaliści z różnych dziedzin - instruktorzy zajęć dodatkowych, psycholog, logopeda, i metodyk.

  • Psycholog - pracuje z dziećmi w grupie. Współpracuje i wspiera nauczycieli i rodziców udzielając różnego rodzaju porad.
  • Logopeda - organizuje zajęcia grupowe z dziećmi oraz indywidualną terapie logopedyczną wspierając prawidłowy rozwój mowy dziecka.
  • Metodyk - czuwa nad realizacją programu dydaktyczno-wychowawczego. Pomaga i wspiera nauczycieli w budowaniu warsztatu pracy. Monitoruje postępy  edukacyjne dzieci oraz organizuje szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne personelu.
  • Pedagog specjalny
  • Terapeuta Integracji Sensorycznej
  • Terapeuta Treningu Umiejętności Społecznych
  • Terapeuta Wczesnego Wspomagania Rozwoju

  Zajęcia adaptacyjne

  Dbając o dobrą adaptację dziecka do przedszkola, w ostatnim tygodniu sierpnia zapraszamy nowo przyjęte dzieci  wraz z rodzicami w godzinach od 9:00-12:00.

  Dzieci poznają przedszkole, uczestniczą w zajęciach, oswajają się z nowym miejscem i nawiązują kontakt z równieśnikami, personelem, wszystkimi instruktorami i specjalistami.

  © 2020-2023 Bajeczka All Rights Reserved.

  Free Joomla templates by L.THEME