Niepubliczne Przedszkole Bajeczka

Adaptacja

Strona główna | Oferta | Adaptacja

Adaptacja dla dzieci nowo przyjętych do naszego Przedszkola jest w ostatnim tygodniu sierpnia. Szczegółowy plan spotkań zostaje umieszczany w lipcu w danym roku szkolnym.

Adaptacja dla dzieci nowo przyjętych do naszego Przedszkola jest w ostatnim tygodniu sierpnia. Szczegółowy plan spotkań zostaje umieszczany w lipcu w danym roku szkolnym.

Scroll to Top